top of page

Burçlar ve Burç Meraklılarının Psikolojisi

Her birimizin doğduğumuz aya göre burcu bulunmaktadır. Her burç sahibinin belirli özellikleri olduğu söyleniyor, peki bu ne kadar doğru? Takımyıldızları, burç severlerin psikolojisini nasıl etkiliyor?


Takımyıldızı aslında birçok ismi bulunan astronomik konumlardır. Her biri belirli bir zamanda diğerinden farklı görünür. Takımyıldız, çok eski bir olgudur. Son yirmi yılda gazete, dergi ve televizyon gibi medya araçlarının popülerleşmesiyle geniş çapta yayılmıştır.

Birçok kişi, burçlar hakkında yazılanların sadece eğlence amaçlı olduğunu düşünür ayrıca her toplumun davranışının ayrı ayrı incelenerek bu toplumun üyelerinin duygusal, maddi ve diğer konularda neye ihtiyaç duyduğunun araştırılması gerektiğine inanırlar. Mesele sadece o toplumun davranışlarına göre psikolojik tedavi uygulamak değildir. Her Arap veya Batı toplumunun davranışları, gelenek ve görenekleri vardır ve yazılanlar bu ilişkiyi dikkate almaktadır.


Bir psikiyatr ve nörolog, burç yorumlamanın geleceğini öğrenmek isteyen toplum için oldukça yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca gençlerin iş hayatında yaşanan duygu ve iletişim krizlerinin onları günlük olarak yorduğunu belirtti. Tüm yıl boyunca şans kehanetinde bulunan gazete ve dergiler, burçları günlük hayatın rotası haline dönüştürmüştür. Gençlerin burçlara yönelmelerine eğlence ve kendini beğenmişlik hali sebep olurken sonrasında olumsuz psikolojik bir etki bırakarak onları sadece anlatılanlara bağımlı hale getirecektir.

Pek çok insan burçların gerçek olduğunu ve herkesin inanması gerektiğini düşünür, bu büyük tehlike; kendi burçlarına uygun insanlarla evlenmeye karar verip burç uyumu yakalayamadıkları kişilerden kaçındıklarında ortaya çıkacaktır.


Kaynak: Mawdoo3

Editör: Izze Kalaycı

bottom of page